misja

Celem PSS – „Pozytywnie Zakręceni” jest:

 1. Propagowanie i organizowanie działalności sportowej.
 2. Prowadzenie zajęć dodatkowych z wychowania fizycznego w celu utrzymania
  i podwyższenia sprawności fizycznej kadry zawodowej.
 3. Popularyzowanie form czynnego wypoczynku i rekreacji.
 4. Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie szkoleń, kursów, itp.
 5. Czynne wspieranie wszelkich działań mających na celu integrację środowiska, szerzenie wiedzy zdrowotnej i ekologicznej.
 6. Dbałość o wysoki poziom etyki i propagowanie wychowawczej roli sportu.
 7. Prowadzenie działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej
  i sportu.
 8. Wspieranie młodzieży uczącej się o profilu policyjnym w krzewieniu kultury fizycznej.
 9. Prowadzenie pracy wychowawczej kształtującej właściwe postawy obywatelskie
  i patriotyczne.