O nas

12 stycznia 2015r. odbyło się spotkanie założycielskie Policyjnego Stowarzyszenia Sportowego „Pozytywnie Zakręceni”. W zebraniu uczestniczyło 28 osób wyrażających chęć zrzeszenia się. W trakcie spotkania ustalono, że stowarzyszenie będzie środowiskowym skupiającym policjantów w służbie czynnej, emerytów i rencistów policyjnych, pracowników cywilnych Policji, członków ich rodzin, a także innych osób wyrażających chęć zrzeszenia.
W dniu 25 marca 2015r. stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem KRS 0000550098 i zaczęło realizować założenia statutowe.
Ideą naszego stowarzyszenia jest propagowanie i organizowanie działalności sportowej oraz popularyzowanie form czynnego wypoczynku i rekreacji.